Η ξενόγλωσση εκπαίδευση στη χώρα μας γίνεται όλο και πιο σημαντική τόσο για τις σπουδές των νέων μας όσο και για την εργασία. Αντίστοιχα αυξάνεται και η σημασία της πιστοποίησης της γλωσσομάθειας, καθώς χωρίς πτυχία ξένων γλωσσών, ο νέος μειονεκτεί στην αγορά εργασίας, αφού για την επαγγελματική του αποκατάσταση είναι απαραίτητα και αποτελούν σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ ιδιαίτερο προσόν.


Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Περδικοπούλου με την πείρα και την εξειδίκευσή τους προσφέρουν προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα ώστε οι μαθητές μας να κατευθυνθούν σωστά και τα ποσοστά επιτυχίας τους να είναι αυξημένα. Πριν, όμως, φτάσουμε στις εξετάσεις μας ενδιαφέρει να δείξουμε  εξατομικευμένη προσοχή στον κάθε μαθητή και στις μαθησιακές του ανάγκες ώστε να του διδάξουμε τη γλώσσα με τρόπο τέτοιο ώστε να τη χρησιμοποιήσει με άνεση σε όλα τα επικοινωνιακά περιβάλλοντα (σπουδές, κοινωνική ζωή, εργασία).


Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Περδικοπούλου προετοιμάζουν τους μαθητές για εξετάσεις γλωσσομάθειας αναγνωρισμένων εξεταστικών φορέων. Εκτός από τα πτυχία των πανεπιστημίων Cambridge, Michigan & Edexcel (First Certificate, Advanced & Proficiency) που όλοι γνωρίζουμε. Επίσης γίνεται προετοιμασία των μαθητών μας για τα πτυχία των Γαλλικών και Γερμανικών των εξεταστικών φορέων Γαλλικό Ινστιστούτο και Γκαίτε αντίστοιχα. Οι εξετάσεις διενεργούνται    και από το Υπουργείο Παιδείας  στα επίπεδα Α2-C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Ξενόγλωσση εκπαίδευση . Οι εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας προσφέρονται για  τα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Share Button
Αν κι εσείς αναζητάτε υπευθυνότητα, σοβαρότητα και εμπειρία στο θέμα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, τότε εμπιστευτείτε  μας.
Η  Εμπειρία  34 χρόνων στη διδασκαλία της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, Το δυναμικό διδακτικό προσωπικό  και η  παραγωγή δικού μας  πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού εξασφαλίζουν μεγάλα ποσοστά επιτυχίας στους μαθητές μας για την απόκτηση πτυχίων γλωσσομάθειας.

Σας αρεσει το site μας

Ναί / Yes - 75%
Όχι / No - 20.8%

Total votes: 24
The voting for this poll has ended on: Δεκέμβριος 31, 2014