Η ξενόγλωσση εκπαίδευση στη χώρα μας γίνεται όλο και πιο σημαντική τόσο για τις σπουδές των νέων μας όσο και για την εργασία. Αντίστοιχα αυξάνεται και η σημασία της πιστοποίησης της γλωσσομάθειας, καθώς χωρίς πτυχία ξένων γλωσσών, ο νέος μειονεκτεί στην αγορά εργασίας, αφού για την επαγγελματική του αποκατάσταση είναι απαραίτητα και αποτελούν σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ ιδιαίτερο προσόν.


Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Περδικοπούλου με την πείρα και την εξειδίκευσή τους προσφέρουν προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα ώστε οι μαθητές μας να κατευθυνθούν σωστά και τα ποσοστά επιτυχίας τους να είναι αυξημένα. Πριν, όμως, φτάσουμε στις εξετάσεις μας ενδιαφέρει να δείξουμε  εξατομικευμένη προσοχή στον κάθε μαθητή και στις μαθησιακές του ανάγκες ώστε να του διδάξουμε τη γλώσσα με τρόπο τέτοιο ώστε να τη χρησιμοποιήσει με άνεση σε όλα τα επικοινωνιακά περιβάλλοντα (σπουδές, κοινωνική ζωή, εργασία).


Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Περδικοπούλου προετοιμάζουν τους μαθητές για εξετάσεις γλωσσομάθειας αναγνωρισμένων εξεταστικών φορέων. Εκτός από τα πτυχία των πανεπιστημίων Cambridge, Michigan & Edexcel (First Certificate, Advanced & Proficiency) που όλοι γνωρίζουμε. Επίσης γίνεται προετοιμασία των μαθητών μας για τα πτυχία των Γαλλικών και Γερμανικών των εξεταστικών φορέων Γαλλικό Ινστιστούτο και Γκαίτε αντίστοιχα. Οι εξετάσεις διενεργούνται    και από το Υπουργείο Παιδείας  στα επίπεδα Α2-C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Ξενόγλωσση εκπαίδευση . Οι εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας προσφέρονται για  τα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Share Button
If you are searching for responsibility, seriousness and experience in the issue of the foreign language education, then trust us.
Our 34 years experience  in the teaching of foreign language education, the dynamic teaching staff and the production of ours original educational  material, ensure high rates of success in our students for the     obtainment of foreign language degree.

FOREIGN LANGUAGES

Do you like our site

Ναί / Yes - 75%
Όχι / No - 20.8%

Total votes: 24
The voting for this poll has ended on: December 31, 2014