Το σχολείο μας πραγματοποιεί εγγραφές φοιτητών σε όλα τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας από  το 1993.

Έχουμε δημιουργήσει  συνεργασίες με αρκετά από αυτά ώστε να διευκολύνονται  και εξυπηρετούνται καλύτερα οι υποψήφιοι.

Εξασφαλίζουμε φοιτητικά  δάνεια σε όλους τους φοιτητές με  ευνοϊκότατους όρους και  προϋποθέσεις.

With great pleasure we expect to inform you and help you about choosing the University that you are interested for your studies.

 

University of Bedfordshire                      UCAS.com

 

 

 
 
 
Share Button
If you are searching for responsibility, seriousness and experience in the issue of the foreign language education, then trust us.
Our 34 years experience  in the teaching of foreign language education, the dynamic teaching staff and the production of ours original educational  material, ensure high rates of success in our students for the     obtainment of foreign language degree.

FOREIGN LANGUAGES

Do you like our site

Ναί / Yes - 75%
Όχι / No - 20.8%

Total votes: 24
The voting for this poll has ended on: December 31, 2014